Publicaties

Compulsory Education in Europe | facts & figures

15 oktober 2019
Beknopte informatie over de duur van de leerplicht/opleiding in heel Europa
Deze publicatie geeft beknopte informatie over de duur van de leerplicht/opleiding in 43 Europese onderwijsstelsels. Deze hebben betrekking op de 38 landen die deelnemen aan het Europese programma Erasmus+. Het betreft de 28 lidstaten, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Zwitserland, Noord-Macedonië, IJsland, Liechtenstein, Montenegro, Noorwegen, Servië en Turkije.


Onder voltijds verplicht onderwijs/opleiding wordt verstaan een periode van voltijds onderwijs/opleiding die van alle studenten wordt verlangd.
 
Top