Publicaties

Coordinating guidance and validation

14 februari 2020
Onderzoeksverslag van Cedefop over het coördineren van begeleiding en validatie
In de overgang naar de lerende maatschappij is flexibel, continu en meer adaptief leren nodig om ervoor te zorgen dat de vaardigheden relevant blijven voor de huidige arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt de EU momenteel geconfronteerd met belangrijke economische en sociale uitdagingen die grote invloed hebben op laaggekwalificeerde mensen die vaak beperkte loopbaanperspectieven hebben.

Het hoofddoel van deze studie is het verbeteren van het begrip van hoe de loopbaanbegeleiding en validatie van niet-formeel en informeel leren kan beter zijn gecoördineerd om te zorgen voor de meest geschikte ondersteuning van loopbaanbeslissingen en persoonlijke ontwikkeling. De volgende onderzoeksvragen worden behandeld:
  1. Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle coördinatie tussen validatie en begeleiding in de praktijk?
  2. Hoe kan de samenhang van de resultaten van de validatie en begeleiding worden gewaarborgd?
  3. Wat zijn de voordelen (individueel, organisatorisch) van een betere coördinatie tussen de twee diensten en wat zijn de uitdagingen?

Lees hier het onderzoeksverslag en de daaropvolgend position paper.

   
 
Top