Publicaties

Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities

20 april 2020
Final report
Een consortium onder leiding van het Institute for Employment Research van de Universiteit van Warwick, in samenwerking met het Finnish Institute for Educational Research van de Universiteit van Jyväskylä en met steun van EY, kreeg in december 2018 van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie de opdracht om een studie te verrichten naar het beleid en de praktijk van levenslange begeleiding (LLG) in de EU, waarbij de nadruk lag op trends, uitdagingen en kansen.

Dit eindverslag biedt enige achtergrond, bevindingen, conclusies en aanbevelingen van deze twaalf maanden durende studie. De studie werd gestart op een moment dat het beleid en de praktijken van de LLG werd beschouwd als cruciaal onderdeel van de huidige beleidsinitiatieven rond de validatie van leren en de pijler van de sociale rechten. Het doel was na te gaan hoe deze beleidslijnen en praktijken door de Commissie kunnen worden bevorderd en zo een empirische basis kunnen vormen voor de vaststelling van prioriteiten; de organisatorische kennis te verbeteren en de dialoog met de belanghebbenden over de LLG en, in ruimere zin, de strategieën inzake vaardigheden te ondersteunen; en mogelijke relevante EU-interventies op het gebied van de LLG in kaart te brengen.

De studie heeft een toekomstgericht aspect en voorziet in voorstellen en aanwijzingen voor de nieuwe Commissie na 2020. De Commissie laat zich daarbij leiden door twee overkoepelende onderzoeksvragen:
  • Hoe moet de loopbaanbegeleiding evolueren om de transities tussen leren en werk en het ondersteunen van levenslang leren?
  • Op welke gebieden van het beleid inzake loopbaanbegeleiding en de uitvoering daarvan zou meer samenwerking of actie op EU-niveau nuttig zijn?

Lees HIER het final report.
 
Top