Publicaties

Mapping loopbaanondersteuning van een leven lang ontwikkelen

21 juli 2020
Het rapport is gebaseerd op interviews met verschillende stakeholders uit België (Vlaanderen), Finland, Noorwegen en Schotland
Het groeiende belang dat wordt gehecht aan een leven lang leren/ontwikkelen, benadrukt ook het belang van facilitering hiervan. Loopbaanbegeleiding kan mensen versterken bij het maken van autonome keuzes en hen ondersteunen bij het zelfstandig vormgeven van hun leven op verschillende leefdomeinen om zo krachtige autonome burgers te worden/zijn.

Nederland wil graag een doorbraak bereiken waar het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft daartoe onder andere een verkenning voor een nationale scholingsportal plaatsgevonden en is men bezig met het ontwikkelen van een regeling rondom individuele leerbudgetten. Euroguidance Nederland heeft een Europese verkenning uitgevoerd als inspiratie voor deze ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan is reeds een brochure verschenen over loopbaanondersteuning rondom scholingsportals en leerbudgetten. De huidige rapportage wil een breed beeld geven van loopbaanondersteuning in een viertal landen, te weten België (Vlaanderen), Finland, Noorwegen en Schotland. De focus in deze verkenning ligt op de onderstaande elementen:

  • Context: wat speelt er in het land wat van invloed is op loopbaanondersteuning?
  • Beleid en coördinatie: wat is de visie op loopbaanondersteuning en waar en op welke wijze is het thema belegd?
  • Kwaliteitsborging: zijn er (competentie)standaarden, wat wordt er gedaan aan professionalisering en hoe wordt aanbod gemonitord? 

Best-practices worden uitgelicht en de vergelijking met Nederland wordt gemaakt: wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Wat is toepasbaar in Nederland: hoe haalbaar is dit en wat zijn hierbij de voorwaarden? 

Voor wie? Deze mapping is bedoeld voor professionals en beslissers op het gebied van loopbaanondersteuning, zoals ministeries, vakbonden, beroepsverenigingen enzovoort.
 
Top