Publicaties

Behoefte en aanbod professionalisering LOB

02 oktober 2020


Loopbaanbegeleiding is een steeds belangrijker thema binnen onderwijs en arbeidsmarkt(toeleiding). De kwaliteit van loopbaanbegeleiding hangt voor een groot deel af van de competenties van de loopbaanprofessionals in de organisatie. Het raamwerk en de beroepsbeelden maken inzichtelijk wat er verwacht wordt van (startende) docenten op het gebied van LOB (1e lijns) en van 2e-lijns loopbaanprofessionals.

Deze verkenning wil enerzijds in beeld brengen welke verwachtingen er zijn voor de 1e-lijns professionals, aan welke competenties startende docenten behoefte hebben op het gebied van LOB en op welke wijze loopbaanbegeleiding bij lerarenopleidingen (de 1e lijn) aan bod komt om de rol van mentor of slb’er te vervullen en de bijbehorende taken uit te voeren.
Anderzijds wordt in deze verkenning het overzicht van de opleidingen ten behoeve van de 2e lijns loopbaanbegeleiders, de loopbaanprofessionals, geactualiseerd. Welke opleidingen zijn er op hbo- en wo-niveau met een duidelijk loopbaancomponent of heel expliciet gericht op loopbaanbegeleiding.

De publicatie bestaat uit vier onderdelen:
  • Behoefteonderzoek onder startende docenten;
  • Verkenning LOB-component in lerarenopleidingen;
  • Verkenning LOB-gerelateerde opleidingen voor loopbaanprofessionals in de 2e lijn;
  • Voorbeelden vanuit Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Finland op het gebied van LOB in de lerarenopleiding en studieprogramma’s specifiek gericht op LOB.
 
Top