Publicaties

Monitor LOB 2020

11 november 2020
Expertisepunt LOB presenteert Monitor LOB


In de ambitieagenda LOB en de kwaliteitsagenda LOB worden de aspecten beschreven die aan de basis staan van goede LOB: visie en beleid, activiteiten en begeleiding, kwaliteitsbewaking en professionalisering. Afhankelijk van de fase waarin een school zich bevindt, kunnen de LOB-agenda’s dienen als startinstrument, inventarisatie-instrument en evaluatie-instrument.

De aspecten uit de LOB-agenda’s worden gemonitord. Het Expertisepunt LOB is gevraagd het proces van de Monitor LOB te begeleiden. Doel van dit onderzoek is om de stand van zaken m.b.t. LOB in het onderwijsveld in beeld te brengen en de voortgang te monitoren. In 2018, 2020 en 2021/2022 laat het Expertisepunt LOB de Monitor uitvoeren door bureau AO Consult.

Dit rapport vat de uitkomsten samen van de tussenmeting in 2020.
 
Top