Publicaties

Een kijkje in internationalisering in het MBO

18 december 2020
Artikel met de belangrijkste bevindingen en conclusies rondom internationalisering in het MBO.


Een studie- of stageperiode in het buitenland biedt mbo-studenten de mogelijkheid om zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en interculturele competenties te verwerven (Messelink, 2019). Competenties die steeds belangrijker worden in onze globaliserende en internationaal georiënteerde maatschappij. Momenteel ligt de uitgaande mobiliteit van mbo-studenten op 8%, het streven vanuit de minister is dat dit 10% is in 2023, zie link. De meeste studenten gaan naar het buitenland voor stage (7,4% voor stage en slechts 0,7 % voor de studie) en het betreft met name mbo 3 en 4 studenten (mbo = 5,2%, mbo 4 = 13,6 en mbo 1 en 2 < 1%) . Daarnaast verschilt de mobiliteit enorm per opleiding. 2 Gezien de verschillen en gegeven de meerwaarde van internationale ervaringen, willen we als Euroguidance de bewustwording rondom de internationale component (scholings- en arbeidsmogelijkheden en verwijzingsmogelijkheden) vergroten. Een eerste stap daarin is een verkenning geweest naar in hoeverre (loopbaan)professionals op de hoogte zijn van scholings- en arbeidsmogelijkheden voor scholieren en werkenden in het buitenland en hoe en naar wie ze kunnen doorverwijzen.

Daartoe hebben we een survey over internationalisering in het MBO uitgezet onder 27 verschillende professionals die zich bezig houden met professionalisering in het MBO. In dit artikel zoomen wij in op de belangrijkste bevindingen en conclusies. We bekijken o.a. de kenmerken en verantwoordelijkheden van aanspreekpunten, hoe bekendheid wordt gecreëerd, mobiliteit, kennis van professionals, en hun professionalisering.

Lees het artikel.
 
Top