Publicaties

Arbeidsmarktinformatie & LOB

18 januari 2021
Wegwijzer

Het Expertisepunt LOB heeft de wegwijzer arbeidsmarktinformatie & LOB  gepubliceerd. In samenwerking met Euroguidance en Leerwerkloket is deze wegwijzer ontwikkeld.

Jongeren maken loopbaankeuzes uitgaande van de eigen kwaliteiten en motieven. Door daarbij ook rekening te houden met kansen op de arbeidsmarkt, hebben jongeren meer kans op een baan met perspectief. 

De wegwijzer is voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo die arbeidsmarktinformatie willen integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren. Arbeidsmarktinformatie is een van de onderdelen van LOB die jongeren ondersteunt bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze. Deze Wegwijzer beschrijft:

  • wat arbeidsmarktinformatie inhoudt;
  • waarom het belangrijk is;
  • hoe het kan worden ingezet;
  • wat dit vraagt van onderwijsprofessionals.

 
Top