Publicaties

Voortgangsrapportage SER Actie-agenda

20 januari 2021
Leven Lang Ontwikkelen (najaar 2019-najaar2020)
Deze voortgangsrapportage laat de activiteiten zien die de SER het tweede jaar (najaar 2019 – najaar 2020) van de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft opgepakt, samen met alle partners uit het LLO-netwerk.

Aanjager LLO
Vanaf medio 2018 heeft de SER een rol als aanjager van LLO, op verzoek van het kabinet. De doelstelling is om als aanjager bij te dragen aan het ontstaan van doorbraken op het gebied van leven lang ontwikkelen, door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen.

De aanpak is gericht op het op gang brengen van een beweging van onderop, samen met een netwerk van stakeholders, experts en sectorale en regionale samenwerkingsverbanden. 

Activiteiten
Vanuit de Actie-agenda van de SER organiseren zij bijeenkomsten met het netwerk. In die bijeenkomsten worden ervaringen en lessen uitgewisseld en knelpunten opgehaald. Ook de verbinding met vergelijkbare initiatieven en landelijk overheidsbeleid wordt in deze bijeenkomsten gelegd.

Op  4 december 2019 hebben wij, Euroguidance, samen met de SER een expertmeeting georganiseerd over herkenbare toegankelijke dienstverlening. Lees de terugblik.

Benieuwd naar de voortgangsrapportage van SER Actie-agenda LLO? Bekijk het hier.
 
Top