COZIMA

Programme
Erasmus+
Year
2015
Coordinator
Aloysius stichting NL
Partner countries
BE, DE, NL
Project website
https://www.cozima.eu/
COmpetenties ZIchtbaar MAken

Kwetsbare jongeren verlaten het onderwijs vaak zonder startkwalificatie. Ze hebben daardoor een negatieve ervaring en worden daardoor teleurgesteld dat ze geen afgeronde beroepsopleiding hebben gevolgd.

Resultaat

In het project, dat eind 2018 is afgerond, is een lifelong e-portfolio ontwikkeld, speciaal voor jongeren in een kwetsbare positie. Dit portfolio is bijzonder omdat het zowel LOB en het leren van jongeren ondersteunt, alsook hun leeropbrengsten en talenten vastlegt.

Focus

Het project concentreert zich op het vastleggen van de competenties van deze jongvolwassenen in de ontwikkeling van een digitaal portfolio.

  • toegang tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren;
  • het tegengaan van voortijdig schoolverlaters.

Door het gebruik van EVP, EVC en de ECVET-methodiek wordt het mogelijk de competenties en vaardigheden van deze jongeren op het niveau van EQF, niveau 1 en 2 zichtbaar te maken. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun beroepscompetenties/onderwijs en hen te helpen op het verwerven van een arbeidsplaats. Daarnaast biedt dit systeem in de toekomst 'bewijzen' om deel te nemen aan een leven lang leren en ontwikkelen.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde is dat het een flexibel open karakter heeft en scholen bijvoorbeeld hun eigen testen, toetsen of opdrachten in COZIMA kunnen inzetten. Met een uitgebreide vragenlijst kan men vanuit COZIMA een inschatting maken hoe de individuele competenties zich verhouden tot veel gebruikte standaarden, zoals die van de mbo-kwalificatiestructuur en Melba tot MKB-goed werknemerschap.

CINOP heeft in opdracht de Aloysius stichting in het kader van het programma Bruggen Bouwen ondersteuning verleend bij het project.  

Partnerschap

Het COZIMA-partnerschap bestaat uit tien partners uit drie Europese lidstaten. Alle zijn relevante vertegenwoordigers uit het regulier en speciaal onderwijs, regionale school-administratie en een belangenvereniging voor speciaal onderwijs. De scholen zijn op basis van hun speciale expertise in relatie met de projectuitvoering geselecteerd. 

 

Categorie
studenten, jongeren
 
Top