Beleid

Kamerbrief Regionaal Investeringsfonds 2019-2022

28 juni 2018
Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over het Regionaal Investeringsfonds 2019-2022 en twee rapporten.
Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

De Kamerbrief is het startsein voor het nieuwe Regionaal investeringsfonds mbo
2019-2022. In het najaar van 2018 zal de subsidieregeling met bijbehorend
beoordelingskader worden gepubliceerd, zodat de eerste projectvoorstellen in
januari 2019 subsidie kunnen aanvragen.

Meer weten over de eerder toegekende aanvragen regionaal investeringsfonds mbo? Kijk dan op de landkaart.

Ter voorbereiding op het indienen van de voorstellen worden er vanaf september
2018 informatiebijeenkomsten georganiseerd om de regio’s te ondersteunen in de uitwerking van de voorstellen en de samenwerking aan te jagen. Potentiële
aanvragers kunnen dit najaar informatie vinden over de subsidieregeling en de
voorlichtingsbijeenkomsten op https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo.

Bijlagen Kamerbrief:

Monitorverslag 2014-2017 - Regeling regionaal investeringsfonds mbo
Deze monitorrapportage van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen geeft een uitgebreid overzicht van aanvragen en uitvoering van projecten in het kader van de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo.

Auditrapportage 2017 - Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo: afronding pilotfase 2013-2017
Auditrapport van het PBT (Platform Bèta Techniek) over publiek-private samenwerking in het onderwijs bij 'Centres of expertise' (hbo) en 'Centra voor innovatief vakmanschap' (mbo).
 
Top