Beleid

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

06 september 2018
Aanleiding is het beeld dat onder (een deel van de) jongeren is ontstaan dat het in de (participatie-)samenleving voor de huidige generatie jongeren lastiger is geworden om zich te ontplooien en hun leven op de rails te krijgen. 

Op 21 februari 2018 is de motie Gijs van Dijk / Van Weyenberg aangenomen die de regering verzoekt het SER Jongerenplatform te vragen een ambitieuze verkenning te laten doen naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden.
 
Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarbij speciaal verzocht dat de SER gebruikmaakt van de kennis en kunde van het SER Jongerenplatform.
Het kabinet heeft gevraagd of de SER speciale aandacht geeft aan thema’s zoals onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, combinatie van werk en privé en de psychosociale gezondheid.

De verkenning wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

Verkenningsaanvraag ontplooiingskansen voor jongeren


 

 
Top