Beleid

Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

27 september 2018
Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de aanpak.
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk en hun leven. Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een LLO en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen.

Iedereen moet zich tijdens zijn of haar loopbaan blijven ontwikkelen. Mensen moeten meer regie krijgen over hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet komen met een gezamenlijk actieplan.

Wegwijzer LLO en LLL

Bekijk ook onze Wegwijzer met instrumenten en netwerken die een leven lang ontwikkelen ondersteunen. Deze wegwijzer is gratis op te vragen via euroguidance@cinop.nl. Binnenkort verschijnt er ook een Engelse versie van deze wegwijzer.
 
Top