Beleid

Kamerbrief Grensoverschrijdende samenwerking

05 december 2018
Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer op 26 november geïnformeerd over de vier sporen van het kabinetsbeleid voor grensoverschrijdende samenwerking
Het kabinet wil werk maken van grensoverschrijdende samenwerking, zo staat in het Regeerakkoord. Om grensoverschrijdende initiatieven mogelijk te maken, is het van belang om de juiste randvoorwaarden te creëren en grensbarrières te slechten.

Knops informeert de Tweede Kamer, mede namens de minister van OCW en de staatssecretarissen van EZK en SZW, over de voortgang op deze vier sporen.

1. het stimuleren van grensoverschrijdende initiatieven,
2. het creëren van de juiste randvoorwaarden,
3. de grensoverschrijdende governance
4. het benutten van de mogelijkheden van de Benelux en EU.

In de brief wordt onder andere ingegaan op betere structurele beschikbaarheid van vergelijkbare grensstatistieken (grensoverschrijdende arbeidsmarkt), met een scherper regionaal detailniveau.

Ecorys heeft onlangs onderzoek gedaan naar hetgeen de grensoverschrijdende statistieken hebben opgeleverd, en in hoeverre de opgestelde indicatoren relevant zijn voor het opstellen van arbeidsmarktbeleid. Op dit moment worden statistieken nog weinig gebruikt in het vormgeven van beleid, vanwege de tekortkomingen van de data.
 
Top