Beleid

Nieuwe regeling regionaal investeringsfonds

05 december 2018
samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo
De minister van OCW heeft op 15 november de nieuwe regeling van het regionaal investeringsfonds (RIF) bekend gemaakt.

Het RIF wordt gecontinueerd voor de periode 2019-2022. Vanaf 2019 heeft het RIF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding. Het percentage dat het fonds bijdraagt aan deze doelgroep is hoger.

Andere zaken die in deze nieuwe regeling worden gestimuleerd zijn leven lang ontwikkelen en professionalisering van docenten en onderzoek. Ook nieuw is de ‘opschalerssubsidie’. Hiermee wordt een bestaande publiek-private samenwerking ruimte geboden om door te groeien en het bereik uit te bouwen.

 
Top