Beleid

Cursus | Geïntegreerde beleidsaanpak basisvaardigheden

04 maart 2019
EBSN Capacity Building Series | EPALE
Online cursus voor het vergemakkelijken van de ontwikkeling en uitvoering van consistent, efficiënt en duurzaam beleid. Gericht op het aanbieden van basisvaardigheden in alle Europese landen.

Om een geïntegreerd nationaal beleid op dit gebied te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om alle belanghebbenden op nationaal niveau bij het beleidsvormingsproces te betrekken. De cursus is bedoeld voor hen die werkzaam zijn op gebieden die niet direct verband lijken te houden met onderwijs, maar die van groot belang zijn voor het beleid inzake basisvaardigheden, zoals werkgelegenheid, integratie, gezondheid en sociaal welzijn.

Bewustwording
De nationale autoriteiten en belanghebbenden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de onderwijsplannen op deze gebieden zullen zich met deze informatie meer bewust worden van de noodzaak om op alle niveaus goed gecoördineerde en flexibele plannen op te stellen.

Ook regionale onderwijsautoriteiten en managers van onderwijsinstellingen zullen baat hebben bij deze informatie, die hen een overzicht geeft van nieuwe beleidsontwikkelingen en hen zal helpen bij de voorbereiding van de uitvoering.

Doel
Deelnemers krijgen een goed overzicht vanr:
  • de noodzaak van een geïntegreerd beleid inzake basisvaardigheden en de mogelijke effecten daarvan,
  • de elementen die deel moeten uitmaken van een dergelijk nationaal beleid om doeltreffend en duurzaam te zijn,
  • enkele verwijzingen naar mogelijke voorbeelden van goede praktijken.
Doelgroep
De belangrijkste doelgroep zijn onderwijsbeleidsmakers op nationaal niveau. Zij krijgen een verdieping in de problematiek rond basisvaardigheden van volwassenen. Het materiaal is Engelstalig.

In dit hoofdstuk worden de beweegredenen van de bijscholingstrajecten, het basisdoel en de elementen van de aanbeveling toegelicht en worden landspecifieke voorbeelden van voorbereiding op de uitvoering gegeven.
Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is om het bewustzijn te vergroten over kwesties in het discours over basisvaardigheden die verband houden met de daarmee samenhangende beleidsuitdagingen, door de nadruk te leggen op termen als geletterdheid en beleidscoherentie. Er worden meerdere visies op deze concepten geïntroduceerd.
EBSN, als een breed internationaal netwerk in basisvaardigheden, presenteert zijn inzichten in het veld door toegang te geven tot beleidsnota's, rapporten, expertises, zijn verklaring van de conferentie van 2018 in Berlijn.
In dit hoofdstuk worden details, praktijken en lessen uit de uitvoering van beleidsinitiatieven op lokaal en/of regionaal niveau gepresenteerd, met de nadruk op de behoeften van individuen. De gebruikers kunnen rapporten vinden over de feitelijke ervaringen met de uitvoering van specifieke initiatieven (bv. Citizens' Curriculum) en deskundig advies over beleidsondersteuning.
De middelen worden verzameld en gerangschikt volgens de hoofdstukken van de Open Educational Resources. Middels de bovenstaande krijgen gebruikers direct toegang tot de EPALE Resources en andere materialen.
 
Top