Evenementen

Slotconferentie Stimuleringsproject LOB in het mbo

Datum
26 november 2015
Plaats
Utrecht
Locatie
NUtrecht (recht naast station Utrecht Zuilen)
Aanvang
12.00 uur
Eind
18.00 uur
Een slot met voorwaartse blik: echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren van elke mbo-student.

Elke mbo-student moet de kans krijgen te ontdekken wat zijn kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren zijn. Dat is het streven dat het Stimuleringsproject LOB in het mbo de afgelopen jaren met passie en enthousiasme heeft omarmd. Met een rijke oogst als gevolg. Het project stopt, maar LOB gaat volop door. Tijdens de Slotconferentie op 26 november blikken we terug en vooruit.

Benieuwd welke paden er uitgestippeld zijn voor vandaag en morgen? Welke wegen elkaar kruisen? Kom dan naar de Slotconferentie en laat u inspireren en verrassen!


In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Valt de gekozen opleiding tegen, dan heeft dit direct gevolgen voor de motivatie van de student.


Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) stelt onderwijsinstellingen in staat studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes. De studenten doen praktijkervaringen op en leren hierop professioneel te reflecteren. Hierdoor krijgen zij goed inzicht in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden en kiezen weloverwogen voor een volgende stap in hun studieloopbaan, vervolgopleiding of beroep. En leggen zij een fundament voor een leven lang leren op een steeds maar veranderende arbeidsmarkt.


Handvatten
Het door het ministerie van OCW gesubsidieerde Stimuleringsproject LOB in het mbo heeft de afgelopen jaren allerlei handvatten ontwikkeld, waarmee mbo-instellingen een schoolbreed en samenhangend LOB kunnen formuleren, implementeren en krachtige loopbaangerichte leeromgevingen kunnen creëren. Zo kunnen scholen een training volgen in het voeren van reflectieve loopbaangesprekken en gebruik maken van diverse instrumenten. Ook organiseerde het Stimuleringsproject diverse kennisdelingsbijeenkomsten.


Op deze rijkelijk geschakeerde wijze krijgen scholen op passende wijze ondersteuning bij talentontwikkeling en het loopbaanleren van hun studenten. De opbrengsten van het Stimuleringsproject zijn te vinden op www.lob4mbo.nl.


Scholen aan zet
Het Stimuleringsproject stopt op 31 december 2015. Maar LOB gaat volop door! We richten onze blik op de komende jaren; LOB sluit immers aan bij het beeld dat geschetst wordt in ‘Het mbo in 2025’, een manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs. De scholen zijn aan zet om ervoor te zorgen dat echte aandacht voor de kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren van elke student in het schoolbeleid verankerd wordt. Want LOB is geen op zichzelf staand vak of project, maar een wezenlijk onderdeel van het gehele onderwijsproces.


Registratielink

Uitnodiging slotconferentie


 

 
Top