Evenementen

VERSLAG | Conference 'Skills for a lifetime, towards a futureproof VET'

Datum
16 februari 2016
Plaats
Amsterdam
Locatie
Marine Etablissement Amsterdam (MEA)
Aanvang
10.00
Eind
17.00
Conferentie beroepsvaardigheden voor het leven

Tijdens de VET-conferentie voor beroepsopleidingen en -onderwijs die plaatsvond in het kader van het Nederlandse voorzitterschap stond het beroepsonderwijs centraal staan: de basis voor een goede start op de arbeidsmarkt die tevens kan inspelen op de opleidingsbehoeften die later in de loopbaan kunnen ontstaan.

Een leven lang leren was dan ook een van de drie thema’s van deze conferentie met als overkoepelend thema ‘Skills for a lifetime’. De conferentie bood inspiratie en prikkels op drie belangrijke terreinen voor Europa:

  • excellent beroepsonderwijs;
  • een leven lang leren;
  • internationalisering van het beroepsonderwijs.


De kern van de conferentie bestond uit het demonstreren van goede praktijkervaringen en het bijeenbrengen van mensen die werkzaam zijn in onderwijs en bedrijfsleven.

Er werd voortgebouwd op de ‘medium term deliverables for VET’ (de doelstellingen voor het beroepsonderwijs voor de middellange termijn) die werden aangenomen onder het Letse voorzitterschap (conclusies van Riga) en de implementatie ervan.

Doel van het Nederlandse voorzitterschap is tevens dat de conferentie nieuwe ideeën oplevert die kunnen fungeren als input voor de bredere “New Skills Agenda”, aangekondigd door de Europese Commissie en de desbetreffende besprekingen in de Raad.

Experts, docenten, ondernemers en beleidsmakers uit alle Europese lidstaten gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen waarvoor de Europese kennissamenleving staat. De bijeenkomst ging vooral over het (middelbaar) beroepsonderwijs.

Op dinsdag 16 februari werd de conferentie na de lunch geopend worden door minister Bussemaker van Onderwijs. Lees hier de toespraak van minister Bussemaker (OCW).


Persbericht

Het Nederlandse beroepsonderwijs

Magazine Skills for a Lifetime - Towards a Future Proof VET


 
Top