Evenementen

Seminar BRIDGE

Datum
13 mei 2016
Plaats
Brussel (BE)
Locatie
Delors (JDE)
Aanvang
10.00 uur
Eind
17.00 uur
Building up Regional Initiatives to Develop Guidance for low-skilled adults

Het BRIDGE project  (Building up Regional Initiatives to Develop GuidancE for low-skilled adults) is een KA2 project Erasmus+ waarin vier regio’s samenwerken in begeleiding van lager opgeleiden in de regio: Baden Württemberg, Bretagne, Baskenland en Jämtland (Zweden).De conferentie startte met presentaties van de EARALL (European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning – de coördinator van het project), het Comité van de Regio’s en van Dana-Carmen Bachmann, Hoofd van de Unit Adult Guidance van de Europese Commissie. Allen benadrukten zij het belang van het bereiken van en goede begeleiding bieden aan de doelgroep én de cruciale rol van gepersonaliseerd leren en het valideren en erkennen van wat er geleerd wordt. Dana-Carmen Bachmann verwees daarbij naar een op handen zijnde initiatief van een Skills Guarantee, in navolging van de reeds bestaande Youth Guarantee.

Drie pijlers zouden daarvan de basis moeten vormen:

  1. Identificeren wat een persoon kan – en de kloof in competenties en vaardigheden in beeld brengen.
  2. Trainingen ontwerpen die aansluiten bij individuele behoeften en de regionale arbeidsmarkt.
  3. Valideren en formele erkenning.

 

Voorts presenteerde Cedefop een studie –die binnenkort gepubliceerd zal worden- naar de economische en sociale consequenties van laag opgeleide volwassenen in de EU. De definitie van wat het lager opgeleid zijn nu precies inhoudt is lastig. In elk geval gaat het niet alleen om volwassenen die een laag opleidingsniveau hebben of werk waarin weinig vaardigheden vereist zijn. Niet aansluitende of verouderde vaardigheden spelen eveneens een rol. De gevolgen van laagopgeleide volwassenen zijn groot en divers, bijvoorbeeld meer gezondheidsproblemen, meer criminaliteit. Met allerlei slagen om de arm kan becijferd worden dat een afname in Europa van laagopgeleide volwassenen van 4% tot een besparing van 2.2 miljard zou leiden.

 

Alle inleidende verhalen sloten goed aan bij de noodzaak van het BRIDGE project. Hierin komen regionale initiatieven bij elkaar die in de praktijk vorm geven aan het leren van volwassenen met een nadruk op de begeleiding van deze groep.


In het tweede deel van de conferentie presenteerden de regio’s hun initiatieven. In het algemeen werd duidelijk dat de doelgroep op hun eigen terrein opgezocht diende te worden en op een persoonlijke manier benaderd moest worden. Goede samenwerking van alle regionale spelers inclusief de bedrijven is essentieel. Het was mooi om te zien hoe de vier regio’s hierin op hun eigen manier mee aan de slag waren gegaan. In Baden Württemberg gingen de loopbaanbegeleiders actief werven, bijvoorbeeld door als vrijwilliger van een voedselbank te fungeren of op stations met lager opgeleiden in gesprek te komen. In Baskenland was er een bus, waarvan de chauffeur tevens loopbaanbegeleider was. De aanpak in de regio’s is succesvol en kan tot inspiratie dienen voor andere regio’s en gemeenten die hun aanpak voor het leren van volwassenen willen versterken.

 

HET BRIDGE-project lijkt een sterk en veelbelovend KA2-project. Het sluit aan bij de Europese agenda voor New Skills en New Jobs en de Adult Education agenda. De EC sprak dan ook uit met belangstelling de definitieve uitkomsten ervan af te wachten.

 

 

 

 

 

 
Top