Evenementen

Verslag bijeenkomst expertgroep raamwerk LOB

Datum
23 februari 2017
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
15.00 uur
Eind
17.00 uur
Ontwikkeling raamwerk loopbaanprofessionals

Euroguidance Nederland ontwikkelt, in opdracht van het ministerie van OCW, een raamwerk voor loopbaanbegeleiders. Hiervoor vinden gesprekken plaats met onder meer professionals uit de onderwijspraktijk, de opleiders en beleidsmakers.

De komende maanden zal het gesprek over inhoud en proces worden voortgezet.


Tijdens deze bijeenkomst werd een eerste update van het conceptraamwerk voorgelegd.


De inhoudelijke introductie in de context van het ontwikkelproces hebben de deelnemers per e-mail vooraf ontvangen. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers dan ook vrijwel direct aan de slag met het ophalen van reacties en met elkaar in gesprek gaan over de nog openstaande vragen.


Tijdens de bijeenkomst werden de deelnemers verdeeld in twee groepen. In drie rondes zijn de volgende items met beide groepen besproken:

  • de taken van de loopbaanprofessional;
  • de deskundigheid van de loopbaanprofessional;
  • de ingebruikname en rol van het raamwerk.


Lees hier het uitgebreide verslag van de gesprekken van beide groepen.


 
Top