Evenementen

Verslag bijeenkomst opleidingsexperts - onderwijsaandacht LOB

Datum
23 maart 2017
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
09.30 uur
Eind
12.00 uur
LOB in het onderwijs

Het doel van deze bijeenkomst was om met een klein comité van opleiders nader in gesprek te gaan over de wenselijkheid van en de mogelijkheden om in bestaande of nieuwe opleiding(sonderdelen) meer onderwijsaandacht aan LOB te geven. Ook is gekeken naar het raamwerk voor loopbaanprofessionals, dat momenteel wordt ontwikkeld, hierin een rol kan vervullen.Lees HIER het volledige verslag van de bijeenkomst.Ook met andere stakeholders/belanghebbenden worden in klein comité gesprekken gepland.

 
Top