Evenementen

Verslag bijeenkomst Klankbordgroep raamwerk LOB

Datum
14 maart 2017
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
09.00 uur
Eind
11.00 uur
Ontwikkeling raamwerk loopbaanprofessionals

Euroguidance Nederland werkt, in opdracht van het ministerie van OCW, aan het ontwikkelen van een raamwerk voor loopbaanbegeleiders.Om tot een bruikbaar instrument te komen, dat beantwoordt aan de vragen in de praktijk op scholen en bij opleiders en bovendien beleidsmatig werkbaar is, ging Euroguidance Nederland hierover in gesprek met een klankbordgroep.

De klankbordgroep is samengesteld met verschillende stakeholders zoals de landelijke raden, de lerarenopleiders, vertegenwoordigers uit het werkveld mbo, vo, hbo, de arbeidsmarkt en ook de jongerenorganisaties.


De deelnemers werden vooraf per e-mail geïnformeerd over de inhoud en contact van het ontwikkelproces van het raamwerk voor loopbaanbegeleiders.


Thema's die in drie rondes centraal stonden waren:

  • taken van de loopbaanprofessional;
  • deskundigheid van de loopbaanprofessional;
  • ingebruikname en rol raamwerk.


Lees hier het totale verslag. 

 
Top