Evenementen

Conferentie Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling

Datum
14 november 2017
Plaats
Den Haag
Locatie
Haagse Hogeschool
Aanvang
9.30 uur
Eind
18.00 uur
Duurzame ontwikkeling van talent, loopbaan en wereldburgerschap in de 21ste eeuw

Deze conferentie verkent op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit met creativiteit verbonden kan worden. Tijdens lezingen en workshops zullen professionals uit zowel praktijk als wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe een in- en externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ mogelijk maakt. Niet alleen als een middel tot succesvolle samenwerking maar ook als een middel tot verbinding en verzoening.

Professor dr. Rens van Loon (Deloitte/Universiteit van Tilburg) en professor dr. Femke Geijsel (Universiteit van Amsterdam) zullen spreken over dialogisch leiderschap in resp. bedrijven en onderwijs.


Doel

Het doel van de conferentie is in lezingen en workshops theorie, praktijk en onderzoek te integreren.


Organisatie

De conferentie wordt georganiseerd door het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool in samenwerking met de Dialogical Self Academy.


 

Meer informatie vind je hier.
 
Top