Evenementen

2nd VPL Biennale - Validation of Prior Learning | verslag

Datum
27 april 2017
Plaats
Denemarken
Locatie
Aarhus
Aanvang
25 april 2017
Eind
27 april 2017
Verslag: Peter van Deursen, Euroguidance Nederland
 

De Biennale in het Deense Aarhus trok zo’n 150 deelnemers. Voornamelijk uit Europa maar er was ook een sterke vertegenwoordiging uit landen als Zuid-Afrika, Chili en Venezuela.

Nederland was met tien deelnemers vertegenwoordigd. Ruud Duvekot was een van de organisatoren van de Biennale en gepromoveerd op het thema gepersonaliseerd leren, dat ook het overkoepelende thema van de Biennale was.

 

Guus Bremer gaf een workshop over de activiteiten van de Edos Foundation. Zij leveren een bijdrage aan validering in vrijwilligerswerk. Het project Erasmus+ van Erik Kaemink rond transnational peer learning in validering van non en informeel leren werd door hemzelf gepresenteerd.  


Marlies Pfann van het IVC (Internationaal Vrouwencentrum Den Helder) was een van de zeven genomineerden voor de VPL prijs, maar zag de hoofdprijs gaan naar Zuid Afrika. De ontwikkelingen rond validering van non en informeel leren in dat land zijn indrukwekkend en worden gedreven door een hoge urgentie, om een oplossing te beiden voor hoge werkloosheid en sociale problemen.


Zelf was ik vereerd één van de juryleden van de VPL-prijs te mogen zijn.

Inhoudelijk is het niet mogelijk al de bijdragen tijdens de conferentie te bespreken. Op de website van de Biennale is heel veel terug te vinden. http://vplbiennale.com/

 


Wat er uitsprong was de presentatie van Madhu Singh van Unesco over de organisatie van VPL. Unesco is verassend actief in het promoten en inzetten van validering als instrument in onderwijs. Het sluit aan bij de Global Education Agenda 2030  van Unesco en de doelen die daarin benoemd worden: “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. De presentatie van Jim  Rickabaugh van het Amerikaanse Institute for Personalized Learning was eveneens indrukwekkend. Het was een helder en kernachtig betoog over hoe en waarom de leerders ‘hun eigen beste leraar’ moeten zijn.

 

De presentaties en de uitkomsten van de conferentie beperkten zich dan ook niet alleen tot het thema validering maar hebben ook betrekking op onderwijs en leren in het algemeen; zoals in de Biennale naar voren kwam moet validering gezien worden als een (leer)proces. De essentiële rol van guidance in dit proces kwam in vrijwel alle bijdragen nadrukkelijk naar voren.


  

 
Top