Evenementen

Festival van het Leren

Datum
15 september 2017
Plaats
Baarn
Locatie
Het Brandpunt
Aanvang
09.15 uur
Eind
15.30 uur
Met focus op benodigde ondernemersvaardigheden voor de toekomst.


Samen sterk voor de toekomst

Centraal staat een blik op de nabije toekomst. Hierin zullen traditionele basisvaardigheden als lezen en schrijven bij lange na niet meer toereikend zijn, om je in deze snel veranderende samenleving staande te houden. Digitalisering en robotisering brengen grote veranderingen op de arbeidsmarkt teweeg.
Vergrijzing en ontgroening resulteren erin dat de arbeidsmarkt een groter beroep op (arbeids)migranten en vluchtelingen zal moeten doen. Naast inburgering en het behalen van een startkwalificatie worden bijscholing en omscholing steeds belangrijker. Wie een baan wil krijgen of aan het werk wil blijven, moet zich instellen op het maken van nieuwe keuzes in zijn of haar loopbaan. Een leven lang leren is een must voor iedereen die mee wil blijven doen op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven.


Focus

Het Festival van het Leren besteedt daarom op deze dag volop aandacht aan skills, met focus op de algemene werknemersvaardigheden en ondernemende vaardigheden die de arbeidsmarkt in de nabije toekomst vraagt. We bespreken wat de Commissie Sap, de OECD, de SER en andere (inter)nationale organisaties hierover zeggen. Er is aandacht voor ondersteuning aan migranten en vluchtelingen die zich een plaats willen verwerven in onze samenleving en zich op de arbeidsmarkt gaan begeven.


Huldiging Toppers

Dit jaar staan ook weer de Toppers centraal: (jong)volwassenen die een voorbeeld zijn voor iedereen in hun omgeving omdat zij zich de afgelopen tijd talentvol hebben ontwikkeld en daardoor in staat zijn zich op de arbeidsmarkt te begeven of hun inzetbaarheid te vergroten.

Programma

Met een aantrekkelijk programma, inhoudelijke workshops en een carrousel maakt u op interactieve wijze kennis met veel nieuwe initiatieven. De dag biedt volop ruimte voor uw eigen inbreng.

Deelnemers kiezen een boeiende workshop en bezoeken allemaal de inspiratie-carrousel. Download hier het programma.

Informatie workshops
Informatie carrousel

Deelname

Deelname is gratis.  

Registratie 


Learn for Life, CINOP, Leren en Werken en het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training mbo-ve organiseren deze 18e landelijke dag van het Festival van het Leren. 

 
Top