Evenementen

International symposia on career development and public policy

Datum
18 juni 2017
Plaats
Korea
Locatie
Seoul
Aanvang
Eind
Carrièreontwikkeling: op het kruispunt van relevantie en impact.

Het wereldwijde symposium over loopbaanbeleid vond plaats van 18 tot en met 21 juni 2017. Het symposium werd bijgewoond door 107 arbeidsmarktexperts uit 21 landen en vertegenwoordigers van de OECD, Cedefop en ETF. 


Tijdens het vierdaagse seminar stond de relevantie en impact van loopbaanontwikkeling in het kader van de veranderende arbeidsmarkt centraal.


Landenrapporten

Voorafgaand aan het symposium hebben de deelnemers een landrapport samengesteld. Hierin werd specifiek aandacht besteed aan:

  • belangrijkste elementen die in het eigen land leiden tot beleidsontwikkeling en implementatie;
  • voorbeelden van specifieke resultaten die voortvloeien uit de beleidsimplementatie en hoe deze uitkomsten worden gemeten;
  • voorbeelden van veelbelovende implementatiestrategieën.

Bekijk hier de landenrapporten.


Communiqué

Het communiqué is samengesteld aan de hand van de verkregen input en bevat aanbevelingen op basis van de volgende thema's:

  1. How changes in work organisation are shaping career development systems.
  2. Making career development programmes relevant and effective.
  3. Ensuring the relevance of career professional training and development.
  4. Building career development skills.

 


Terugblik symposium

Op de website van het symposium www.ICCDPP2017.org leest u meer over de beschouwingen van de deelnemers, presentaties van internationale arbeidsmarktexperts, papers van de internationale organisaties OECD, ETF en Cedefop.

 
 

 
Top