Evenementen

Conferentie: De toekomst van permanent leren en ontwikkelen

Datum
14 november 2017
Plaats
Utrecht
Locatie
Vergadercentrum Domstad
Aanvang
14.00 uur
Eind
16.30 uur
De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: ‘Fit for the future’ De noodzaak van flexibiliteit in het kader van leven lang leren
   
Met ruim 150 deelnemers werd van gedachten gewisseld over de noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren.

Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel en met bijdragen vanuit het Ministerie van OCW, de Europese Commissie en een lid van de commissie Sap, werd op interactieve wijze ingegaan op hoe Nederland vorm geeft aan de toekomst van permanent leren en ontwikkelen.

   

Inge Vossenaar, OCW          Alison Crabb, EC  
(download presentatie)      (interview)

Joze Elzenaar, Commissie Sap
(download presentatie)

Thema's
Belangrijke thema’s die aan bod kwamen zijn: formeel, non-formeel en informeel leren, het valideren van werkervaring en loopbaanbegeleiding om zo flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt.
Tijdens de afsluitende borrel is er voldoende gelegenheid om onderling te netwerken.
Paneldiscussie met Adriana Stel (Stoof), Marianne Zoetmulder (UWV), Fred van der Westerlaken CvB Onderwijsgroep Tilburg, Marc van der Meer (Reflect)

Organisatie
De conferentie werd georganiseerd door NLQF, Euroguidance Nederland, Europass en NCP ECVET.


Download hier het verslag. 

 

 
Top