Evenementen

Bijeenkomst beleidsgroep Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren

Datum
26 oktober 2017
Plaats
Utrecht
Locatie
Aanvang
9.30 uur
Eind
11.30 uur
Deelname is alleen op uitnodiging

Euroguidance Nederland ging, in opdracht van het ministerie van OCW, met de deelnemers in gesprek om het raamwerk voor deskundigheid van loopbaanbegeleiders in onderwijs en arbeidsmarkt af te ronden. Daarbij werd ingegaan op de oplevering en de te nemen vervolgstappen.


Het raamwerk zal eind 2017 worden afgerond. Met het Expertisepunt LOB wordt gekeken naar een vorm om het raamwerk zo goed mogelijk inzetbaar te maken voor het onderwijs.

 
Top