Evenementen

Verslag 1e Expertmeeting leven lang ontwikkelen

Datum
12 december 2017
Plaats
Den Haag
Locatie
Ministerie van OCW
Aanvang
12.00 uur
Eind
16.30 uur
Samenwerking in kwaliteitsborging van loopbaanbegeleiding - kansen van digitale loopbaandienstverlening

Met deze bijeenkomst wilde Euroguidance Nederland de deelnemers inspireren met het inbrengen van internationale perspectieven op loopbaanbegeleiding en –beleid.Ondanks de barre weers- en reisomstandigheden waren zeventien deelnemers erin geslaagd de weg naar het Ministerie te vinden voor deze expertmeeting. Helaas strandde Raimo Vuorinen al in Helsinki; gelukkig was het later nog wel mogelijk om connectie via skype te maken. De bijeenkomst verliep hierdoor wel wat anders dan gepland.   Thea van den Boom van het Ministerie van OCW opende deze expertmeeting.

Daarna gaf Euroguidance Nederland een overzicht van de Europese ontwikkelingen met betrekking tot ‘lifelong guidance’, een impressie van de nationale activiteiten van  zoals het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding en het overzicht van opleidingen voor loopbaanprofessionals.


 

Europese experts

Twee Europese topexperts op het gebied van loopbaanbegeleiding deelden hun inzichten en gaven feedback. Download hier de biografie van de experts.


Karen Schober, onder meer President van het Duitse Nationale Loopbaanbegeleiding Forum in Onderwijs, Loopbaan en Employment (Nationales Forum Beratung, nfb) beschreef vanuit de Duitse ervaring de totstandkoming en het proces daarnaartoe van kwaliteitsstandaarden voor loopbaanbegeleiding.


Raimo Vuorinen, die onder andere van 2007-2015 coördinator was van het European Life Long Guidance Network (ELGPN), ging in op ICT en loopbaanbegeleiding. Hij gaf daarbij voorbeelden vanuit Estland, Denemarken en Finland. Aan het einde van de bijeenkomst hebben de aanwezigen hun overwegingen en vragen benoemd met betrekking tot de inhoud, toegepast voor de Nederlandse situatie.Vervolg

In 2018 zal Euroguidance Nederland vier van dergelijke expertmeetingen organiseren, waarvan twee online. De waardevolle ‘lessons learned’ van deze meeting zijn belangrijke input om dan nog beter aan te sluiten bij de Nederlandse context.


Downloads


Achtergrondinformatie

Een van de taken van Euroguidance Nederland is om kennis over loopbaanbegeleiding/leven lang ontwikkelen vanuit Europa naar Nederland te brengen en good practices uit Nederland door te geven aan landen binnen Europa. Om deze kennisverspreiding concreet te maken gaat Euroguidance Nederland expertmeetings organiseren voor een wisselende groep professionals en beleidsmakers.
 
Het nieuwe kabinet heeft het versterken van levenlang ontwikkelen als een van de speerpunten opgenomen in het Regeerakkoord. Tijdens de expertmeeting werd ingegaan op de beleidsontwikkeling en de inrichting van leven lang ontwikkelen; welke coördinatie en ondersteuning van loopbanen van burgers daarbij wenselijk is en professionalisering van de loopbaandienstverlening.
 

 
Top