Evenementen

Workshop: in gesprek over LOB met behulp van een raamwerk

Datum
20 maart 2018
Plaats
Woerden
Locatie
MeetIn
Aanvang
Eind

Tijdens de conferentie van Expertisepunt LOB ‘Verankeren en borgen: LOB is van iedereen’ verzorgde Euroguidance Nederland een workshop waar zij met de deelnemers aan de slag gingen met het Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren, dat recentelijk in opdracht van het ministerie van OCW door Euroguidance Nederland is ontwikkeld.


Volgt u een curriculum LOB of geeft u de voorkeur aan gesprekken over ervaringen van de leerling en de reflectie daarover? Combineert u beide? Vraagt u zich ook wel eens af welke taken er eigenlijk bij dit werk (kunnen) horen en welke deskundigheid daar vervolgens bij hoort. Zoekt u wel eens manieren om urgentiebesef voor LOB te realiseren binnen de directie.


Deze vragen stonden centraal tijdens de workshop. 33 deelnemers (docenten, decanen, SLB-coördinatoren, managers, stafmedewerkers) gingen aan de slag met het Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren dat recent in opdracht van OCW door Euroguidance is ontwikkeld. De deelnemers kregen informatie en onderzochten en bespraken samen wat het raamwerk voor hen kan betekenen, bijvoorbeeld tijdens een gesprek met directie, collegae en tijdens gesprekken met leerlingen.  

 

De deelnemers van de workshop gaven terug dat ze blij zijn iets in handen te hebben waarin staat waar LOB over gaat en hoe de rollen in te vullen – handig voor de visiebepaling. Ze willen dit gebruiken voor de vraag op welk gebied er nog professionalisering of begeleiding nodig is en om verwachtingen af te stemmen. Decanen namen het raamwerk graag mee om het hun directeuren voor te leggen om scherper te krijgen wat LOB-werk allemaal inhoudt.


Download hier de presentaties van de verschillende workshops.


Eva-Maria Ternité – adviseur en trainer bij Euroguidance, een publiek programma bij CINOP – werkzaam op het gebied van loopbaanontwikkeling, teamcoaching, onderwijskwaliteit begeleidde de workshop.


 

 
Top