Evenementen

Move21 en KOMPAS21 Klankbordgroepmeeting

Datum
04 april 2018
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind

Euroguidance Nederland was aanwezig bij de gecombineerde klankbordgroepmeeting van de projecten Move21 en KOMPAS21.


Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld

Het Move21-onderzoek is ingegeven vanuit de wens om meer zicht te krijgen op het vaardigheidsniveau en de ontwikkeling van studenten op verscheidene vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn:

  • 21ste-eeuwse vaardigheden;
  • loopbaancompetenties;
  • burgerschapsvaardigheden.

Betrokken bij Move21 zijn Koning Willem 1 College, ROC Friese Poort, Mbo Rijnland, Mentorprogramma Friesland, ecbo, KBA Nijmegen en de Open Universiteit. Kijk voor meer informatie op de website van Move21.

 

KOMPAS21: Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21

Studenten hun 21ste-eeuwse vaardigheden laten zien, dat is het doel van KOMPAS21. ecbo, ROC Friese Poort en twaalf andere mbo-instellingen zetten de 21ste-eeuwse vaardigheden op scherp door in een unieke samenwerking een nieuw reflectie-instrument te ontwikkelen voor en door het mbo.


De deelnemende organisaties bij KOMPAS21 zijn ROC Friese Poort, Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem 1 College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente, Sint Lucas en ecbo.

 

Naast een literatuurstudie, worden met een online peiling en Group Design Rooms studenten, docenten en het bedrijfsleven ingezet om tot herkenbare en bruikbare onderdelen van de vaardigheden te komen.



KOMPAS21 houdt een maandelijkse peiling over een vaardigheid, deze maand staat samenwerking centraal.


 

In de klankbordgroep werden beide projecten gepresenteerd en zijn suggesties gedaan voor verdere inbedding. Kijk voor meer informatie op de website van KOMPAS21.


Bekijk hier de algemene presentatie.

 
Top