Evenementen

Stakeholder seminar Competentieontwikkeling

Datum
14 juni 2018
Plaats
Den Haag
Locatie
Aanvang
10.30 uur
Eind
17.00 uur
Ontwikkeling digitaal raamwerk voor competentieontwikkeling

Een eendaags seminar voor beleidsmakers en onderwijsspecialisten uit zowel het mbo, ho als de volwasseneneducatie.


Tijdens het seminar staat het Europese project Compleap centraal. Het partnerschap met partners uit Zweden, Finland en Nederland voert, onder Finse projectleiding, het project uit. DUO is vanuit Nederland als partner betrokken.

De voertaal tijdens het seminar is Engels.


In het project wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal raamwerk voor competentieontwikkeling. Tijdens het seminar wordt het project geïntroduceerd en krijgen de deelnemers de gelegenheid hun expertise op het gebied van leven lang leren te delen. Het helpt hen om de oplossingen van Compleap te laten aansluiten op de behoeften van competentieontwikkeling.


Klik hier voor meer informatie over het project en voor deelname aan het seminar.


 
Top