Evenementen

Verslag Europees seminar Career Paths

Datum
18 juni 2016
Plaats
Polen
Locatie
Warsaw
Aanvang
18 juni 2018
Eind
22 juni 2018
Over de invloed van mobiliteit op loopbaantrajecten.

In het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ worden in heel Europa conferenties, bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, onder de noemer Transnational Cooperation Activities (TCA). Tijdens het seminar Career paths stond de invloed van mobiliteit op loopbaantrajecten centraal. 

Zowel arbeidsmarktdeskundigen als werkgevers zeggen dat het, voor het verkrijgen van een baan, noodzakelijk is om professionele competenties te hebben, maar tegelijkertijd om op de markt te blijven, het nodig is om soft skills te hebben. De vraag is hoe de benodigde vaardigheden te verwerven en hoe deze te evolueren om voorbereid te zijn op de toekomstige taak. Het geschikte instrument dat de kans biedt om verschillende vaardigheden te verwerven, is mobiliteit. Maar hoe gebruik je de ervaring van mobiliteitsprojecten bij de ontwikkeling van loopbaantrajecten? Hoe is de mobiliteit van invloed op het kiezen van het beroep of het veranderen van de professionele manier?

Seminar

Tijdens het Career Paths seminar hebben 50 deelnemers uit 12 Europese landen hierover ervaringen uitgewisseld en hebben deskundigen een bijdrage geleverd. Alle deelnemers vertegenwoordigden organisaties die zich bezighouden met loopbaanbegeleiding. Best practices, hulpmiddelen en methoden zijn gedeeld. Tevens zijn de mogelijkheden van het Europese programma Erasmus+ belicht. Het programma dat lerende mobiliteit en Europese samenwerking met subsidie mogelijk maakt.

Verslag

Wim Slabbekoorn van Stichting Werken en Leren was een van de deelnemers en doet verslag:

“Ik heb deelgenomen aan het seminar om kennis te delen en mijn netwerk te vergroten. Daarnaast was ik zeer benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in onderwijs, integratie en loopbaanactiviteiten. De focus en ervaringen van de deelnemers waren met name gericht op het onderwijs. De presentaties over het onderwijs in gevangenissen en over het opzetten van een loopbaan office binnen een onderwijsinstelling vond ik zeer interessant. Met name een dergelijk loopbaan office kan meerwaarde bieden aan studenten en afgestudeerden maar ook kunnen zij meerwaarde bieden aan de onderwijsinstelling.

Ik heb mijn ervaringen gedeeld op het vlak van onderwijs en loopbaancoaching. Ik heb contact gelegd met potentiële partners. Een mogelijk project zou kunnen zijn het introduceren van ons concept Job groups, 7 steps towards work. Ik heb het voorstel gepitcht en deelgenomen aan een projectbrainstorm. Drie deelnemers uit Oostenrijk, Polen en Denemarken zijn geïnteresseerd in dit project. In Denemarken zijn ze geïnteresseerd om hiermee voortijdig schoolverlaters te helpen door het trainen van hun soft skills. Ik zou als expert dit project kunnen ondersteunen.

Het was een goede conferentie en wellicht zijn we volgend jaar projectpartner in een project Erasmus+ waarmee we kunnen bijdragen aan de verbetering van loopbaanbegeleiding en loopbaanactiviteiten in Europa.”

Ook deelnemen aan een TCA?

Wilt u ook kennis delen of ervaringen opdoen op een bepaald thema? Houd dan de activiteiten van Erasmus+ in de gaten.
 
Top