Evenementen

Verslag Europees seminar Guidance and the promotion of IVET

Datum
23 augustus 2018
Plaats
Locatie
Kopenhagen (DK)
Aanvang
17 juni 2018
Eind
20 juni 2018
Loopbaanbegeleiding en promotie van beroepsonderwijs

In het kader van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ worden in heel Europa conferenties, bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, onder de noemer Transnational Cooperation Activities (TCA). Tijdens het seminar 'Guidance and the promotion of IVET' stond loopbaanbegeleiding en promotie beroepsonderwijs centraal.


De conferentie met 22 deelnemers uit 12 Europese landen werd georganiseerd door het Deense Nationaal Agentschap Erasmus+. Marleen van de Wiel van Expertisepunt LOB vo-mbo was een van de deelnemers. Zij doet verslag:


Blij verrast was ik toen Euroguidance Nederland mij uitnodigde om deel te nemen aan deze conferentie. Loopbaanbegeleiding en promotie van beroepsonderwijs is bij het Expertisepunt LOB een thema waar wij ons dagelijks mee bezighouden. Dus met gespannen verwachtingen reisde ik af naar Denemarken om mij te laten onderdompelen in Deense praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen met collega’s uit verschillende Europese landen.

Beroepsonderwijs in Denemarken onder druk

Birtha Theut van het NA Erasmus+ verwelkomde de deelnemers op maandagochtend bij het ministerie van Onderwijs. Hier is ook het kantoor van het Deense NA Erasmus+ gevestigd. Na een kort welkom zette Lars Møller Bentsen van het ministerie de toon. Het beroepsonderwijs in Denemarken staat zwaar onder druk. De instroom in beroepsonderwijs daalt dramatisch, de verschillen tussen de stedelijke gebieden en het platteland in Denemarken zijn te groot en het aantal drop-outs te hoog. Dit staat op gespannen voet met de tekorten in sommige beroepssectoren.

Deense strategie voor verbetering beroepsonderwijs

Graag wil onze gastheer de komende dagen laten zien op welke manier Denemarken de uitdaging oppakt (de instroom in) het beroepsonderwijs te verbeteren aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. We werden ook   gevraag om kritisch mee te denken en vooral ook onze kennis en ervaring te delen. 

Rol LOB bij versterking beroepsonderwijs
Al snel werd mij duidelijk dat de wijze waarop in Denemarken wordt gedacht over de rol van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) heel vergelijkbaar is met die van Nederland. De zichtbaarheid van beroepen, de kennismaking met (verschillende) beroepen en de aandacht in het middelbaar onderwijs voor een beroepsopleiding zijn ook in Denemarken belangrijke aandachtspunten voor goed LOB en om in te kunnen spelen op de tekorten op de arbeidsmarkt.

Brede betrokkenheid
De gepresenteerde praktijkvoorbeelden waren goed en zeer herkenbaar. Ook in Denemarken zijn ervaringen, stages en bedrijfsbezoeken in het onderwijsprogramma van essentieel belang. Ouders en de thuisnetwerken van de jongeren worden actief ingezet, ondersteunend aan het (studie)keuzeproces van jongeren. Men geeft aan dat een geïntegreerde LOB-aanpak een uitdaging is maar wel een sleutelrol speelt bij de promotie van beroepsonderwijs. 

Role-Model-project
Een in het oog springend initiatief was het project ‘Role-Model’. Een jonge kok vertelde energiek over zijn rol in het project. Hij was geselecteerd en getraind om op basis- en vo-scholen presentaties te verzorgen over zijn vak en opleiding en over beroepsonderwijs in het algemeen. Het verhaal bevatte naast praktische informatie ook veel LOB-elementen over de wijze waarop je je passie en interesses moet ontdekken en volgen en hoe je daar zelf sturing aan kan geven (loopbaansturing). Het project was een aantal jaren door het ministerie gefinancierd, maar toen deze subsidie verviel hebben een aantal branches het initiatief omarmd.

LOB-expertise buiten de school

De eerste excursie was naar het Youth Guidance Centre in Vallensbæk, waar de loopbaanbegeleiding van jongeren (12-25 jaar) plaatsvindt. Wat vooral opvalt is dat LOB ‘buiten’ de school is georganiseerd. Het centrum heeft een regionale functie en bundelt de expertise op het gebied van LOB. Vanuit het centrum gaan de LOB-experts naar de scholen toe, bieden hen LOB-programma’s aan en jongeren kunnen in het centrum terecht voor deelname aan speciale programma’s voor loopbaanoriëntatie en begeleiding.


Het bezoek liet mij zien dat LOB goed buiten school kán worden georganiseerd en dat op deze manier LOB-expertise wordt gebundeld. De Belgische collega uit Lier vertelde dat ook bij hen LOB op deze wijze is georganiseerd.


Echter, de conferentie heeft mij laten zien dat de integratie van LOB in het onderwijs en de begeleiding van alle individuele leerlingen en studenten lastiger is wanneer LOB buiten de school wordt georganiseerd. Daarnaast lieten de praktijkvoorbeelden zien dat de LOB van leerlingen en studenten minder wordt gebaseerd op ‘echte’ werkervaringen (bv door stages en meeloopdagen in het onderwijsprogramma) wanneer LOB buiten het onderwijsprogramma wordt georganiseerd. En dat juist deze werkervaringen essentieel zijn voor de een (gemotiveerde) keuze voor beroepsonderwijs.


Mijn presentatie aan de deelnemers over de rol van het loopbaangesprek, waar het terugkijken op ervaringen centraal staat, sloot goed bij deze voorbeelden aan. De reacties en ervaringen in andere landen met het organiseren van LOB buiten de school (loopbaancentra) heeft mij gesterkt dat we in Nederland op de goede weg zijn door een de geïntegreerde visie op LOB en de ambitie LOB integraal onderdeel te maken van het onderwijs.


Taken en rollen van loopbaanbegeleiding

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) was de rode draad door het gehele programma. Niet in de laatste plaats door de verschillende deelnemers uit de diverse landen. Naast een aantal beleidsmedewerkers en projectleiders (zoals ikzelf) op het gebied van beroepsonderwijs en LOB, bestond een groot deel van de groep uit (coördinerende) decanen. In veel landen zie je dat de activiteiten van de decaan vooral gericht zijn op studiekeuze (Estland, Kroatië, Cyprus, Macedonië), maar in een aantal andere landen wordt – net als in Nederland – een integrale aanpak van LOB beoogd waar (werk)ervaring een belangrijke rol speelt (Denemarken, UK, België, Zweden).


Nederlands LOB-raamwerk voor jongeren
Ik heb het Raamwerk LOB van Euroguidance aan alle mededeelnemers uitgedeeld en het bleek bij het bespreken van de verschillen van taken een goed en nuttig instrument. Het raamwerk geeft duidelijk de breedte van alle taken en deskundigheid weer, die nodig zijn voor goede loopbaanoriëntatie en begeleiding. En wie weet, volgt ooit nog een uitnodiging het Raamwerk LOB elders in Europa toe te lichten!

 

Ook deelnemen aan een TCA?

Wilt u ook kennis delen of ervaringen opdoen op een bepaald thema? Houd dan de activiteiten van Erasmus+ in de gaten.

 
Top