Evenementen

Euroguidance network meeting

Datum
18 oktober 2018
Plaats
IJsland
Locatie
Reykjavik
Aanvang
16 oktober 2018
Eind
17 oktober 2018
Netwerkbijeenkomst Europese Euroguidance Centra

Voor de tweede keer dit jaar kwamen vertegenwoordigers van de Euroguidance centra bijeen. Het Euroguidance netwerk is in de afgelopen jaren gegroeid naar 37 landen en in de komende jaren zullen daar nog meer landen bijkomen. Op de netwerkbijeenkomst waren 31 Europese landen vertegenwoordigd, waaronder Nederland. 

Centraal op dag een stonden de ‘New ways of working’. Om effectief te kunnen blijven werken is een verkenning gestart naar hoe het netwerk intern het beste georganiseerd kan worden. Ook de nieuwe Europass Decision stond op de agenda. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk bezoek aan het Sagamuseum en een visrestaurant.

Op de tweede dag stonden twee ‘peer learning workshops’ centraal:

  1. Workshop 'Sharing good practices'. Op de Europese Euroguidance website komt een database waarin good practices worden verzameld. Op die manier kunnen landen makkelijk zien waar andere landen mee bezig zijn en waar goede voorbeelden te vinden zijn als het gaat over guidance (ter inspiratie of om mee samen te werken).

  2. Workshop ‘Mobility guidance training for career practitioners'. De diverse landen stemmen hun training af op de behoeften van de practicioners. Een aantal praktijkvormen die tijdens de workshop naar voren kwamen, zijn:
  • Ierland en Zweden hebben een gezamenlijke online training for guidance practicioners, waarvan mobiliteit een onderdeel is.
  • In Ierland pilotten ze nu ook Euro-Quest, een online programma om studenten te informeren over mogelijkheden om in het buitenland te studeren, stage te lopen of te werken en hen te stimuleren alle opties af te wegen.
  • In Zweden werken ze met een kaartspel om studenten na te laten denken en bewust te laten worden over de vaardigheden die ze opdoen tijdens hun (buitenland)stage.

Ook de conferentie 'Learning by Leaving' die van 19 tot en met 21 november a.s. wordt gehouden in Duitsland werd aangestipt.


In de middag ging de groep uiteen in vier werkgroepen rondom Mobility, Promotion and Communication, Strategy and quality en Staff Development.

De netwerkbijeenkomst heeft veel input gegeven voor de discussies rondom competentie-ontwikkeling voor de guidance community in het licht van de Europese dimensie van een leven lang begeleiden en rondom het vergroten van de zichtbaarheid van het netwerk zelf. 
Top