Evenementen

Annual Europass meeting

Datum
04 oktober 2018
Plaats
Locatie
Istanbul
Aanvang
4 oktober 2018
Eind
5 oktober 2018
Bijeenkomst voorzitters Europese Europass centra

Dik van der Wal en Monique Leegte namen deel vanuit het Nationaal Europass Centrum Nederland. Monique doet verslag:

De president van het Nationaal Europass Centrum in Turkije verwelkomde de deelnemers. William O’Keeff, de contactpersoon bij de Europese Commissie, informeerde de deelnemers via Skype over de laatste stand van zaken rondom de Europass Decision. Eind september vond de eerste bijeenkomst plaats van de Advisory group; een expertgroep die zich buigt over de invulling van de Europass Decision. Hoe gaat Europass er in 2020 uitzien? Welke documenten hebben we nodig? Wat blijft en wat verdwijnt? Zijn de vragen die centraal staan. Duidelijk is wel dat Europass in de toekomst veel flexibeler en digitaler wordt.

Verbeterpunten Europass 

Tijdens een workshop over het e-portfolio zijn nog diverse punten aangedragen voor de Advisory group en de Commissie. De scope en de unique selling points van het portfolio zijn uitgewerkt. Daarna zijn alle wensen en mogelijkheden opgesomd waaraan het Europass e-portfolio zou moeten voldoen.


Er wordt nog steeds gewerkt aan het optimaliseren van de huidige tools van Europass, zoals de CV-editor. Deze online editor is geschikt gemaakt voor smartphones. Tevens is de editor nu ook te gebruiken door mensen met een visuele handicap.

De volgende dag hebben via de Mentimeter diverse vragen en stellingen beantwoord over de structuur van Europass. Hier valt nog wel wat winst te halen.

Project ComLeap

Aan het eind van de bijeenkomst was het de beurt aan het team van het project CompLeap. CompLeap ontwikkelt een digitaal competentie systeem waarbij de student of leerling centraal staat. De focus van het project is gericht op migranten en vluchtelingen, Neets (neither in employment nor education) en op mensen zonder werk. Compleap ontwikkelt een ePortfolio en heeft sterke overeenkomsten met Europass. Daarom lijkt het een goed idee om met elkaar samen te werken. Compleap is bezig met het opzetten van een internationale referentie groep. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

 
Top