Evenementen

Workshop 'In gesprek over rollen en taken LOB'

Datum
14 februari 2019
Plaats
Hilversum
Locatie
Gooiland
Aanvang
Eind
NVS-NVL LOB Congres | Dít is de kracht van LOB!

Eva-Maria Ternité van Euroguidance Nederland organiseert samen met Marleen van de Wiel (Expertisepunt LOB) de workshop tijdens het NVS-NVL congres.

Workshop

In deze workshop krijgt u een korte introductie op het raamwerk LOB voor jongeren en gaat u aan de slag met het instrument. U gaat in gesprek met collega’s van andere scholen over LOB-beleid waarbij u overzicht krijgt over alle facetten van het LOB-werk in de breedte en tevens handvatten krijgt om organisatievragen en de invulling van de verschillende rollen te belichten.

Een goede LOB-aanpak vraagt om zorgvuldige afstemming tussen alle betrokken professionals. Wie doet wat? Welke rollen zijn er nodig en wat houdt welke rol dan in? Wie stuurt wie aan? Hoe kunnen daar afspraken over worden gemaakt? Een behulpzaam instrument voor het beantwoorden van deze vragen is het Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren dat door Euroguidance is ontwikkeld en momenteel wordt doorontwikkeld door het Expertisepunt LOB.

Doelgroepen

mentoren, decanen, teamleiders, directeuren alle sectoren.

Meer informatie over de conferentie >>

Tijdens de conferentie staat de Kwaliteitsagenda LOB centraal. Dit document werd op het LOB-congres van 8 februari 2018 ondertekend door de NVS-NVL, de VO-raad, het LAKS en de VvSL. Naast het gebruik van deze Kwaliteitsagenda LOB in de praktijk komen ook actuele thema's aan bod tijdens plenaire sessies, workshops op de informatiemarkt en tijdens netwerksessies.
 
Top