Evenementen

Naar de juiste plek: begeleiding van jongeren naar opleiding of werk

Datum
04 mei 2019
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind
Kick-offbijeenkomsten 11 en 18 juni 2019 | regio Eindhoven & Helmond
De jongeren zijn onze toekomst. Voor het tegengaan van schooluitval of jeugdwerkloosheid is doorlopende loopbaanbegeleiding van belang. Een goede samenwerking met organisaties uit het onderwijs, overheid en de arbeidsmarkt is hierbij voorwaarde.

Ben jij werkzaam in het onderwijs, het bedrijfsleven, bij de overheid of bij een ondersteunende organisatie en wil je bijdragen aan de toekomst van onze jongeren? Neem dan deel aan een van de kick-offbijeenkomsten voor kennisdeling en inspiratie.


www.naardejuisteplek.nl

De portal is het resultaat van de gezamenlijke aanpak van verschillende partijen uit het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in Eindhoven-Kempenland en Helmond-Peelland. Met verschillende initiatieven begeleidden zij jongeren naar opleiding of werk.

De werkwijze en resultaten van deze gezamenlijke aanpak zijn op deze portal te vinden; een bron van inspiratie en kennisdeling. Enkele voorbeelden van wat je op de portal kunt vinden, zijn:

  • projecten waarmee jongeren goed toegerust bij bedrijven worden geïntroduceerd voor een leerwerkplek, met banen op de arbeidsmarkt als resultaat.  
  • samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven voor afstemming van opleidingen op de behoefte van deze bedrijven: win-win.
  • het inspireren van jongeren die de school voortijdig hebben verlaten om alsnog een studie op te pakken.
  • de verschillende onderwijsproducten voor individuele en groepsaanpakken voor doorstroom havo 4 naar 5, inzet van jobcoaches, stimulansen voor focus en passie, ouderbetrokkenheid, enzovoort. 

Aan de slag?

Ben je werkzaam in de regio Eindhoven/Helmond? En wil jij ook regionaal samenwerken aan het begeleiden van jongeren naar een startkwalificatie en een passende plek op de arbeidsmarkt? Meld je dan aan voor de kick-offbijeenkomst en bezoek de portal www.naardejuisteplek.nl.


Meer informatie en registratie kick-offbijeenkomst

Op www.naardejuisteplek.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden voor de kick-offbijeenkomst op 11 juni (Eindhoven-Kempenland) of 18 juni (Helmond-Peelland).

 
Top