Evenementen

Studievoormiddag 'Over grenzen heen: aan de slag met (onderwijs/leer)loopbanen'

Datum
13 mei 2019
Plaats
Brussel (BE)
Locatie
Aanvang
Eind
Terugblik | deelnemers maakten kennis met Nederlandse en Vlaamse LOB-initiatieven
De wereld van vandaag is voortdurend in verandering. De arbeidsmarkt evolueert, de samenleving wordt steeds meer divers; migratie en ervaringen in het buitenland vormen niet langer een uitzondering. Dit biedt heel wat uitdagingen, mogelijkheden en kansen – ook in (onderwijs/leer)loopbaanbegeleiding. De deelnemers werden geïnformeerd over LOB-tools en methodieken voor de verschillende doelgroepen. Ze maakten kennis met verschillende projecten, diensten en organisaties.  

De achtergrond van de bijeenkomst was enerzijds internationalisering en internationale ervaringen; anderzijds wordt er in Vlaanderen een herziening in het curriculum van het voortgezet onderwijs in gang gezet. Loopbaancompetenties zullen hier integraal onderdeel van gaan uitmaken.

Zie ook de onderstaande foto van de presentatie over de samenhang van de transversale competenties en inhoudelijke sleutelcompetenties.De studiemorgen had een sterke Nederlandse inbreng. De keynotespreker was Prof. Dr. Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar aan de open universiteit. Zij informeerde de deelnemers over de loopbaanontwikkeling in tijden van globalisering en flexibilisering.

Namens Euroguidance en Europass Nederland gaf Peter van Deursen een workshop over loopbaancompetenties, -gesprekken en –tools. Hierbij werd ook de loopbaanmat, ontwikkeld door CINOP, gepresenteerd.Meer informatie over het programma en de workshops vind je hier.

De presentaties komen binnenkort beschikbaar op de website van EPOS. 

Deze studiemorgen werd georganiseerd door onze Vlaamse collega’s en trok zo’n 80 deelnemers.  

 
Top