Evenementen

Bijeenkomst Wet VATmbo: kennis delen, ervaringen ophalen

Datum
03 oktober 2019
Plaats
Utrecht
Locatie
Vergadercentrum Vredenburg
Aanvang
Eind
Leidt de nieuwe wet VATmbo tot betere opleidingskeuze, minder uitval en wisselingen?
Op 1 augustus 2017 trad de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking. Doel van de wet is voor jongeren de overgang naar het mbo te versoepelen, om zo schooluitval tegen te gaan en de positie van de student te versterken.

Gedurende vier jaar evalueren onderzoekers van KBA Nijmegen, de Vrije Universiteit en het ecbo de wet om te kijken of de doelstellingen ook behaald worden en monitoren zij het bindend studieadvies BSA). Leidt de nieuwe wet tot een betere opleidingskeuze en minder uitval en wisselingen? En realiseert de wet een sterkere positie van de mbo-student?

Bijeenkomst 

Op 3 oktober organiseren KBA, de Vrije Universiteit en ecbo een bijeenkomst om kennis te delen en ervaringen op te halen. De informatie uit de bijeenkomst dient als input voor onderzoek. De bijeenkomst bestaat uit twee delen, voor twee verschillende doelgroepen.

Ochtendsessie (09.30-12.00 uur)
De ochtendsessie is bedoeld voor beleidsmakers van landelijke overheid, sectorraden, sociale partners en studentenorganisaties.
Ton Eimers (KBA), Renée van Schoonhoven (VU) en José Hermanussen (ecbo) delen tijdens deze sessie de eerste tussenresultaten. Zij geven inzicht in aspecten van de wet: wat werkt wel en wat werkt niet? Herkennen de deelnemers de uitkomsten van het onderzoek en hoe duiden zij de ontwikkelingen? In het gesprek komt ook de verhouding met andere, in het mbo en vmbo lopende veranderingen ter sprake.

Middagsessie (13.30-16.30 uur)
De middagsessie is bedoeld voor medewerkers van mbo-scholen, vo-scholen en is met name ook bedoeld om praktijkervaringen te delen en op te halen. We starten de middag met een korte plenaire introductie en presentatie van de belangrijkste bevindingen tot op heden. Hierna gaan we uiteen in drie groepen om met elkaar ervaringen delen. Wat betekent het toelatingsbeleid en het BSA in de praktijk? Welke ervaring hebben scholen tot nu toe?


Praktische informatie

Data: donderdag 3 oktober, 9.30-12.00 uur (voor beleidsmakers landelijke overheid) en 13.30-16.30 uur (voor mbo- en vo-scholen, ontvangst vanaf 13.00 uur, borrel na afloop)
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht (routebeschrijving)
Meer informatie: Neem contact op met Ilona Koning


Aanmelden:

Aanmelden voor de ochtendsessie voor beleidsmakers kan tot 25 september via deze link.
Aanmelden voor de middagsessie voor medewerkers van mbo-scholen, vo-scholen kan tot 25 september via deze link.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er is plek voor maximaal 50 deelnemers.
Aan deelname aan een van de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. We rekenen op uw komst als u zich heeft aangemeld.
 
Top