Evenementen

Werksessie “Bouwen aan Leven Lang Ontwikkelen: het nieuwe Europass besluit

Datum
30 oktober 2019
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind
Alleen op uitnodiging
Het Nationaal Europass Centrum (belegd bij DUO), het Nationaal Coördinatiepunt NLQF en Euroguidance Nederland (beide belegd bij CINOP), organiseren deze werksessie om samen met de deelnemers de actie-agenda voor Nederland op te stellen.

Europass in de Nederlandse context
Het nieuwe Europass besluit (“a common framework for the provision of better services for skills and qualifications”) is na een lange onderhandelingsfase in 2018 aangenomen door de lidstaten van de EU. Europass gaat hierdoor een veel ruimere koers varen en ontwikkelt zich tot een digitale omgeving voor het ondersteunen van “leven lang ontwikkelen” voor iedere lerende of werkende. Gezien de reikwijdte, veelzijdigheid en mogelijkheden van de nieuwe Europass-omgeving en de huidige ontwikkelingen binnen de Nederlandse context rondom leven lang ontwikkelen, is het essentieel om nu na te gaan hoe we het nieuwe Europass zo kunnen positioneren dat het optimaal bijdraagt aan leven lang ontwikkelen in Nederland.

Eerste contouren geschetst op 22 mei 2019
Tijdens een eerste sessie hebben wij met betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties op strategisch en directie niveau de eerste contouren van het nieuwe beleid geschetst. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

Samen acties uitzetten
Deze tweede sessie wordt wederom door Europass, Euroguidance en NLQF voorbereid. Ditmaal willen we met beleidsmedewerkers van de betrokken ministeries, sectorraden, werkgevers- en werknemersorganisaties de geschetste contouren en genoemde aandachtspunten verder uitwerken. In een werksessie gaan we een actie-agenda opstellen om de genoemde kansen te benutten en om te werken aan het onderdeel 'informatievoorziening'. Heeft u punten die volgens u niet kunnen ontbreken, laat het ons dan weten door op deze mail te reageren.

Conferentie 2020
Het resultaat van onze gezamenlijke sessies presenteren we begin 2020 tijdens een grote conferentie over leven lang ontwikkelen. Dit organiseren wij in de context van de formele Europese lancering van het Europass platform.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de Europass ontwikkelingen op de website van de Europese Unie. Voor nog meer informatie kunt u ook terecht op de project website van Europass.
 
Top