Evenementen

Landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen

Datum
27 november 2019
Plaats
Utrecht
Locatie
DeFabrique
Aanvang
Eind
Initiatief van de ministeries van OCW, SZW en EZK, de SER en het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen
Het delen van kennis en ervaringen en het versterken van samenwerking rond leven lang ontwikkelen (LLO) staan centraal op landelijke conferentie. Met inspiratie en inzicht in regelgeving krijgen de deelnemers concrete handvatten aangereikt voor verdere vormgeving van LLO.   

Euroguidance Nederland verzorgd de volgende workshop:

Van ingewikkeld naar ontwikkeld:
hoe ondersteunen we mensen bij het vormgeven van een LLO?

Hoe verandert loopbaanbegeleiding bij het toenemende belang dat wordt gehecht aan LLO? Loopbaanbegeleiding kan mensen versterken bij het maken van autonome keuzes en hen ondersteunen bij het zelfstandig vormgeven van hun leven op verschillende leefdomeinen om zo krachtige autonome burgers te zijn. Hoe kunnen we mensen ondersteunen in het vormgeven van een LLO?

In deze sessie verkennen we eerst wat er goed gaat op het terrein van de begeleiding rond LLO en laten we inspirerende voorbeelden van loopbaanbeleid in EU-landen zien.
Vervolgens verbeelden we samen het gewenste toekomst/ideaalbeeld op een creatieve, beeldende manier. We gaan groepsgewijs aan de slag met het vormgeven van de toekomst (waar staan we over drie jaar?) en met concrete acties die nodig zijn om dit te verwezenlijken.

Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO
 
Top