Evenementen

Terugblik | Learning by leaving conferentie 2019

Datum
07 oktober 2019
Plaats
Italië
Locatie
Aanvang
7-9 oktober 2019
Eind
If you want to go fast, go alone If you want to go far, go with others


De
conferentie ‘Learning by leaving’ is een gezamenlijk initiatief van de vier Europese mobiliteitsnetwerken: EURES, Eurodesk, Euroguidance en Europass. Deze netwerken hebben als taak lerenden en werknemers te ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste informatie, begeleiding en competenties die nodig zijn voor Europese mobiliteit. De conferentie vond dit jaar plaats in Cagliari (Italië).

 

Doelstellingen van de conferentie

Uitwisseling van kennis en ervaring, het delen van good practices en het beter benutten van de synergiën om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zijn de hoofddoelstellingen van de conferentie. Er wordt voortgeborduurd op de resultaten van de conferentie van 2018, vooruitgeblikt op de volgende generatie mobiliteitsprogramma’s en –regelingen die door de Europese Unie worden gefinancierd. 31 landen en vier netwerken werden door 111 deelnemers vertegenwoordigd.

Eva-Maria Ternité nam namens Euroguidance Nederland deel en doet verslag.

 
Top