Evenementen

Terugblik | Kennissessie individuele leerrekening

Datum
09 oktober 2019
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind
Een initiatief van stichting Learn for Life in samenwerking met EPALE. Nederland

Tijdens deze tweede kennissessie stond de individuele leerrekening centraal.

Programma

Hoe organiseer je begeleiding/ondersteuning en ‘outreach’ om laagopgeleide kwetsbare doelgroepen te laten profiteren van de individuele leerrekening? Deze vraag vormde de rode draad tijdens de kennissessie.

Na een inleiding door Bert-Jan Buiskool, nam Barry Hake (voormalig secretaris van ESREA (European Society for Research on Education for Adults)) ons mee door de geschiedenis en benadrukte het belang van outreach.

Bijdrage Euroguidance Nederland
Vanuit Euroguidance verzorgden we een presentatie van (goede) voorbeelden in andere landen op het gebied van individuele leerrekeningen en begeleiding: 
(e-)Guidance in Europa voor werkenden én niet werkenden

 

In de paneldiscussie met professionals uit het veld (bedrijfsarts, arbeidsparticipatie nieuwkomers, een taalhuis en een leerwerkloket) kwamen de uitdagingen, valkuilen en benaderingsstrategieën aan bod.

De bijeenkomst werd afgesloten door samen aan de slag te gaan met aanbevelingen rondom de outreach naar en begeleiding van groepen in kwetsbare groepen als het gaat om een leven lang ontwikkelen.

LLO-conferentie 27 november 2019

Deze aanbevelingen worden op de LLO-conferentie met een interactieve workshop gedeeld!
 
Top