Evenementen

Terugblik | bijeenkomst werkgroep Leren en Werken

Datum
10 oktober 2019
Plaats
Locatie
Aanvang
Eind

Vertegenwoordigers van SBB, de ministeries van OCW, SZW en UWV - alle leden van de werkgroep Leren en Werken - kwamen op 10 oktober 2019 bijeen.

 

Landenverkenning LOB

Euroguidance Nederland presenteerde aan de werkgroep haar bevindingen van de tweejaarlijkse ICCDPP (International Conference on Career Development and Public Policy) conferentie die in juni plaatsvond in Noorwegen. Tevens gaf Euroguidance Nederland een toelichting over de verkenning die zij in diverse Europese landen heeft uitgevoerd. Een landenvergelijking tussen Finland, Schotland, België en Noorwegen waarbij vormgeving van loopbaanbegeleiding centraal stond.

 

Parellellen met Nederland

Tijdens de bijeenkomst werd gekeken hoe deze landen hun LOB-structuur hebben opgebouwd, hoe dit is vastgelegd in de wetgeving, wat het aanbod precies behelst en hoe zij de kwaliteit van dit aanbod borgen. Op basis van deze vergelijking zijn parallellen getrokken tussen Nederland, best practices besproken, en bekeken hoe men hiervan kan leren. De discussie ging onder meer over hoe het LOB-aanbod in Nederland zich meer kan richten op inclusie en het versterken van kwetsbare groepen.

 

Boodschap

De uiteindelijke boodschap hierbij was dat leren en werken voor verschillende groepen in de samenleving versterkt kan worden wanneer LOB-beleid nog steviger wordt gepositioneerd. Om dit te realiseren is het essentieel dat er een nationale cross-sectorale strategie aan ten grondslag ligt. Binnen deze strategie is het van belang dat stakeholders een éénduidige visie op LOB hebben, dat er een basis in de wet is door bijvoorbeeld LOB deel te maken van beroepskwalificaties en het curriculum, dat LOB-adviseurs en begeleiders professionals zijn, het aanbod gestoeld is op onderzoek en monitoring, en dat het aanbod laagdrempelig en toegankelijk moet zijn voor iedereen.

 
Top