Evenementen

Expertmeeting voor Leven Lang Ontwikkelen

Datum
04 december 2019
Plaats
Houten
Locatie
JOINN
Aanvang
14.00 uur
Eind
17.00 uur
Herkenbare, onafhankelijke, deskundige en toegankelijke loopbaanondersteuning
In Nederland kan men op verschillende plaatsen terecht voor loopbaan- of ontwikkelvragen. Het aanbod is evenwel versnipperd en niet voor iedereen toegankelijk. Veel mensen weten (nog) niet met welke vraag ze waar terecht kunnen.

Focus

De focus van deze expertmeeting is het faciliteren van een leven lang leren/ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid en de participatiesamenleving. 
  • Hoe kunnen we mensen wél bereiken en ondersteunen bij leven lang ontwikkelen?
  • Wat is er nodig voor herkenbare, onafhankelijke deskundige en toegankelijke loopbaanondersteuning voor iedereen?

Dit sluit aan bij de verwijzing in de voortgangsrapportage SER Actie-agenda van september 2019:

Doorbraak 1. Herkenbare en toegankelijke dienstverlening

Een doorbraak zou ontstaan als partners in het veld gezamenlijk laagdrempelige, onafhankelijke, herkenbare en effectieve dienstverlening realiseren, waar zowel werkenden als niet-werkenden worden bereikt, waar deskundige loopbaanbegeleiding wordt geboden, leidend tot een versterkte positie op de (transitionele) arbeidsmarkt in termen van inzetbaarheid, weerbaarheid en wendbaarheid.

Met de deelnemers willen we tot een gezamenlijk gedragen visie komen en een concrete beweging voorwaarts maken. 

Doelgroep

Deskundigen, organisaties en belanghebbenden die een rol spelen/bezig zijn met dienstverlening en een ondersteuningsstructuur rondom loopbaanbegeleiding en LLO.

Deelname

Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging.
 
Top