Evenementen

Terugblik | Expertmeeting voor Leven Lang Ontwikkelen 4 december 2019

Datum
04 december 2019
Plaats
Houten
Locatie
JOINN
Aanvang
14.00 uur
Eind
17.00 uur
Herkenbare, onafhankelijke, deskundige en toegankelijke loopbaanondersteuning

In Nederland kan men op verschillende plaatsen terecht voor loopbaan- of ontwikkelvragen. Het aanbod is evenwel versnipperd en niet voor iedereen toegankelijk. Veel mensen weten (nog) niet met welke vraag ze waar terecht kunnen. Met de deelnemers willen we tot een gezamenlijk gedragen visie komen en een concrete beweging voorwaarts maken.

De deelnemers zijn deskundigen, vertegenwoordigers van organisaties en belanghebbenden die een rol spelen en of bezig zijn met dienstverlening en een ondersteuningsstructuur rondom loopbaanbegeleiding en LLO.

Doelen van de bijeenkomst

 • het formuleren van een gedeelde visie en uitgangspunten voor herkenbare en toegankelijke dienstverlening voor LLO;
 • het inventariseren van concrete kansen voor samenwerking en het maken van vervolgafspraken.

Plenair

Vanessa Roelse van de SER opende de meeting door het belang van het thema, en de knelpunten en dilemma’s voor het voetlicht te brengen. Daarna werden er een aantal voorbeelden uit binnen- en buitenland gepresenteerd. (download: presentatie)


Werksessies

Vervolgens was het tijd voor actie! Via de methode van Appreciative Inquiry werd in vijf groepjes ontdekt wat werkende elementen zijn, gedroomd over de gewenste toekomst, concrete oplossingen ontworpen en bepaald wat dan volgende stappen zijn.

Rode draden vanuit de werkgroepen:

 • Herkenbaarheid:
  • Eén landelijk beeldmerk voor herkenbaarheid/zichtbaarheid van loopbaan/LLO dienstverlening. Het gaat niet om een nieuwe infrastructuur, maar één vlag waaronder verschillende (bestaande) partijen samenwerken
  • Landelijke (herkenbare) digitale (scholings)portal en een landelijke loopbaanapp > koppelen aan herkenbare vlag
  • Inzetten op bewustwording. Zonder bewustwording helpt geen enkele infrastructuur, want je bereikt mensen niet
  • Balans publiek-private uitvoering
  • Ruimte voor regionale inkleuring.
 • Onafhankelijkheid:
  • In de dienstverlening moet het individu centraal staan en niet de belangen van een organisatie.
 • Deskundigheid:
  • o.a. docenten opleiden voor LOB en andere professionals trainen om de leervraag te kunnen signaleren
  • 1e lijn goed organiseren en mensen goed en snel doorverwijzen naar de 2e lijn. Zorgen dat de 1e lijn leer-/ontwikkelvragen kunnen herkennen (latente ontwikkelbehoefte naar boven halen).
 • Toegankelijkheid:
  • Bundeling van financiële middelen (ontschotting O&O fondsen, middelen van samenwerkende partijen én middelen van ministeries bundelen)
  • Fysieke nabijheid / locatie in de buurt (kan in principe van alles zijn zoals bibliotheek, marktplein, ontwikkelcentrum, winkel, zolang het maar onder dezelfde herkenbare vlag is)
  • Persoonlijke en outreachende benadering (niet alleen mensen naar een loket laten komen, maar ook naar de mensen toe > zoals bijv. Leo Loopbaan doet met een koffiebarretje langs werkgevers).

 Hoe nu verder?

De onderstaande voorstellen voor vervolgacties zijn gedaan tijdens de bijeenkomst. De organiserende partijen zullen in januari bijeenkomen en bekijken of, en hoe de voorstellen kunnen worden opgepakt, en daarbij zo nodig geïnteresseerden van de bijeenkomst bij betrekken.

 • Het schrijven van een position paper op basis van de verkregen input van de werksessie tijdens de LLO-conferentie (27 november 2019) en deze expertmeeting.
 • Voor herkenbaarheid is één visie en missie belangrijk, daartoe zou een gemeenschappelijk begrippenkader een startpunt kunnen zijn.
 • Oproep aan SZW voor een landelijke campagne en een loopbaanapp.
 • We maken een overzicht van de bestaande initiatieven in de richting van herkenbare, toegankelijke, onafhankelijke, deskundige loopbaanondersteuning voor LLO.

Achtergrondinformatie

De focus van deze expertmeeting lag op het faciliteren van een leven lang leren/ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid en de participatiesamenleving.
 • Hoe kunnen we mensen wél bereiken en ondersteunen bij leven lang ontwikkelen?
 • Wat is er nodig voor herkenbare, onafhankelijke deskundige en toegankelijke loopbaanondersteuning voor iedereen?
Dit sluit aan bij de verwijzing in de voortgangsrapportage SER Actie-agenda van september 2019:
Doorbraak 1. Herkenbare en toegankelijke dienstverlening
Een doorbraak zou ontstaan als partners in het veld gezamenlijk laagdrempelige, onafhankelijke, herkenbare en effectieve dienstverlening realiseren, waar zowel werkenden als niet-werkenden worden bereikt, waar deskundige loopbaanbegeleiding wordt geboden, leidend tot een versterkte positie op de (transitionele) arbeidsmarkt in termen van inzetbaarheid, weerbaarheid en wendbaarheid.


Download hier het verslag van de expertmeeting 
 
Top