Onderzoeken

Vaardigheden voor de toekomst - onderzoeksagenda

21 december 2016
voor een succesvolle loopbaan, maatschappij en welbevinden

Voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen zijn diverse vaardigheden van groot belang. Het ontwikkelen van vaardigheden draagt niet alleen bij aan persoonlijk welzijn, maar ook aan de voorberei­ding op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt en deelname aan de samenleving. Vaardigheden zoals sociale vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen of leren leren spelen hierbij een belangrijke rol. Vaardigheden worden ontwikkeld in verschillende leeromgevingen: binnen en buiten school, thuis, in de buurt, op het werk of in de samenleving. De ontwikkeling en toepassing van vaardigheden wordt beïnvloed door de sociale context waarin een persoon zich bevindt.

In de dialoog rondom Onderwijs2032 en de ontwikkeling van het curriculum is meer kennis over het aanleren van vaardigheden nodig. Daarnaast vraagt een veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen om meer en een andere set aan vaardigheden.


Deze publicatie presenteert het resultaat van de discussies in het Skills-platform: een overkoepelend onderzoeksprogramma dat een overzicht geeft van de huidige stand van vaardighedenonderzoek en prioriteiten aanbrengt in de onderzoeksvragen die nog open liggen. Het ministerie van OCW beschouwt deze publicatie vooral ook als een publieke onderzoeksagenda die inspi­ratie biedt aan onderzoekers, instellingen en opdrachtgevers van onderzoek om meer kennis en inzicht over vaardigheden te krijgen.


 
Top