Onderzoeken

Analyserapport rol arbeidsmarktinformatie in loopbaanbegeleiding

12 januari 2017
Relevante informatie over de arbeidsmarkt in het kader van loopbaanbegeleiding heeft betrekking op het maken van juiste studiekeuzes.

Het is van belang dat men weet welke opleidingsmogelijkheden er zijn bij het kiezen van een bepaald beroep; dat men inzicht heeft in mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loopbaankeuzes. Deze informatie is bedoeld voor werknemers, werkzoekenden en mensen die voor een studiekeuze staan.

 

20 internationale experts op het gebied van arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding gingen in 2016 met elkaar in debat. Hierbij stonden de prioriteiten voor onderzoek en capaciteitsontwikkeling centraal met betrekking tot arbeidsmarktinformatie en loopbaanbegeleiding.

  • Hoe kan deze informatie beter worden geïntegreerd in loopbaanbegeleiding en beroepsonderwijs.
  • Hoe kan de informatietechnologie in Europese loopbaanbegeleidingssystemen beter worden toegepast.

In twaalf EU-landen is hierop onderzoek gedaan en is een analyserapport uitgebracht. In Nederland heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) het onderzoek uitgevoerd. Zij spraken onder meer met het UWV, ROC Midden Nederland, het ministerie van OCW en Euroguidance Nederland.   


Case study visit focusing on ‘Professions in the Picture’ (Beroepeninbeeld.nl), the Netherlands

 

Het rapport is een analyse van relevante praktijken die zijn onderzocht, zoals het belang van arbeidsmarktinformatie in het kader van loopbaanbegeleiding voor burgers - en de essentiële rol van goede begeleiding daarbij - wordt onderstreept. De studie geeft eveneens handvatten in de vorm van toolkits.


De uitkomsten zijn deels gebaseerd op onderzoeken in de lidstaten. De rapporten per deelstaat zijn hier te downloaden. Euroguidance Nederland leverde een bijdrage aan het nationale landenrapport.


Labour market information and guidance

Research paper over de rol an arbeidsmarktinformatie in loopbaanbegeleiding en -onderwijs met daarbij de belangrijkste uitdagingen. 

 
Top