Onderzoeken

Changing places: Mid-career review and internal mobility

02 februari 2017
Het roer om: tussentijdse loopbaanevaluatie en interne mobiliteit

Door de vergrijzende beroepsbevolking moet iedereen langer doorwerken. Maar is dat wel mogelijk voor de zware beroepen?

Langer doorwerken betekent dat mensen met een zwaar beroep langer worden blootgesteld aan effecten van werken die de gezondheid kunnen schaden, juist op een leeftijd waarop dat werk hen het zwaarst valt.

De uitdaging is om deze mensen langer aan het werk te houden zonder negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Deze thematiek staat centraal in het onderzoeksrapport van Eurofound.In het rapport wordt gekeken naar de voordelen van een loopbaanevaluatie voor werknemers die halverwege hun loopbaan zijn en naar de opties die zij hebben om langer te blijven werken.

Het rapport presenteert literatuur uit de economie, sociale wetenschappen en psychologie over loopbaan- en beroepskeuzebegeleiding. Er wordt een schatting gegeven van de duur van banen, de gemiddelde duur en de uiteindelijke duur van een zogeheten baan voor het leven en de duur van het dienstverband bij personen die de arbeidsmarkt verlaten, gebaseerd op gegevens van de arbeidskrachtenenquête van de EU. Verder geeft het rapport een beschrijving van wetgeving en strategieën om werknemers met een zware baan langer aan het werk te houden.

Het rapport eindigt met een samenvatting van beschikbare gegevens over de toepassing van loopbaanchecks in drie landen en bespreekt de bevindingen van acht casestudies van bedrijven.


Lees hier de Nederlandse samenvatting van dit rapport.

 
Top